ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΑΝΑΙΜΑΚΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

210 7243 272

Τεχνικές χωρίς άνοιγμα, από μικρές οπές (τρύπες), διαδερμικά, χωρίς καταστροφές (αποκολλήσεις) μυών, χωρίς καταστροφές οστών και συνδέσμων, αναίμακτα (χωρίς μετάγγιση), με μεγαλύτερη ασφάλεια, μικρό έως καθόλου χρόνο νοσηλείας (εξιτήριο ακόμα και την ίδια μέρα) και άμεση επάνοδο στις δραστηριότητες.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ

Ορθοπαιδικός Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης

MISS (Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική σπονδυλικής στήλης)

12ος χρόνος ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ MISS 1.800 επεμβάσεις